VASTUULLISUUS

kestävää liiketoimintaa VASTUULLIsesti

Vastuullinen matkailu on kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa, joka huomioi kaikki vaikutukset yhteiskuntaan. Kestävämmän matkailun jatkuva kehittäminen on hyväksi sekä luonnon kannalta että alueella asuvien, työskentelevien ja matkailevien viihtyvyyden kannalta.

 

Pehkubaarille myönnettiin Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti ympäristöasioiden hoitamisesta ja kehittämisestä.

 

Tahkon alueen yritykset ovat tehneet paljon töitä vastuullisen matkailun toteutumiseksi. Koko Tahkon alue saavutti Visit Finlandin luoman Sustainable Travel Finland-merkin vuonna 2023 ensimmäisenä matkailudestinaationa Suomessa. Tähän työhön sitoutuu myös Pehkubaari.

 

Pehkubaarille onkin myönnetty Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti ympäristöasioiden hoitamisesta ja kehittämisestä. Sertifikaatti myönnettiin 6. heinäkuuta 2021. Lisätietoa Ekokompassista löydät tästä.

 

Alueen yksi suurimmista arvoista on ympäröivä luonto, jonka ainutlaatuisuus on vertaansa vailla. Meidän toiminnassamme vastuullisuus näkyykin ympäristöarvojen kunnioittamisena. Meille tämä merkitsee päätösten tekemisessä ja jokapäiväisessä arjessa kestävän kehityksen ja ekologisuuden huomioimista. Toimintaa kehitetään, henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoutta lisätään.

Teemme tiivistä yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa, ja otamme osaa Tahkon alueen kehittämistoimiin olemalla aktiivisesti mukana yhteismarkkinoinnissa.

 

Haluamme olla näkyvä toimija ravintola- ja matkailuoperaattoreiden joukossa ja lisätä yhteisöllisyyttä olemalla mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Osallistumme myös matkailualan tapahtumiin kuten esimerkiksi Matkamessuille ja Skiexpo-tapahtumaan.

 

Säännöllisesti järjestettävillä yrittäjien aamukahvitapaamisilla saadaan kerrottua aina ajankohtaiset kuulumiset puolin ja toisin.

 

Paikallisuus näkyy Pehkubaarin rakennuksissa, materiaalivalinnoissa ja sisustuksessa. Rakentamisessa on käytetty osittain kierrätettyinä hankittuja materiaaleja, kuten lähialueen puretuista rakennuksista talteen otettuja hirsiä sekä käytettyjä ikkunoita. Seinät ovat paikallista hirttä ja kiveä. Runkotarpeiksi on kaadettu puuta Tahkon rinteestä.

 

Rakentamisen periaatteena on ollut hyödyntää paikallisia ekologisia rakennusmateriaaleja ja suojella alkuperäistä luontoa.


Rakennukset sulautuvat hyvin osaksi ympäristöä, ja periaatteena onkin ollut suojella alkuperäistä luontoa. Tämä mahdollistaa arvokkaan perinnemaiseman säilymisen myös tulevaisuudessa, jolloin siitä voivat nauttia niin paikalliset asukkaat, vierailijat kuin työntekijätkin.

 

Kalustus on tehty lähes kokonaan kierrätystuotteilla. Koristeena käytämme luonnonmateriaaleja, kuten esimerkiksi pehkupaaleja. Sisustuksessa käytämme kierrätettyjä tavaroita kuten esimerkiksi vanhoja suksia, työkaluja jne.

Ruokahävikin minimointiin ja jätteiden lajitteluun panostettu.


Ruokahävikin pyrimme pitämään pienenä kaikin mahdollisin keinoin. Ruokalistalla on esimerkiksi korvapuusteista tehtyjä korppuja ja pappilan hätävaraa, joten ylimääräiseksi jääneet kahvileivät saadaan hyödynnettyä. Käytämme ylimääräiseksi jääneitä kasviksia ja lihaa esimerkiksi pasteijoihin, piirakoihin ja pitsaan. Ylimääräiseksi jäänyt leipä hyödynnetään krutonkeina. Yhteisöt hakevat ravintolamme ylijäämäruokaa. Käytetty ruokaöljy menee läheiselle maatilalle lämmitykseen.

 

Meillä on vaihtoehtoja myös kasvissyöjille ja vegaaneille. Annoksissamme käytämme paikallisia sesonkikauden vihanneksia. Silloin ne ovat tuoreimmillaan ja parhaimmillaan ilman ylimääräistä energian kulutusta.

 

Kasvatamme kesällä pienimuotoisesti yrttejä ravintolassamme käytettäviksi.

Jätteet lajittelemme oikeaoppisesti ja tähän opastamme myös asiakkaitamme. Jätteistä lajittelemme metallit, lasit, biojätteet, pahvit sekä muovipullot.

 

Sosiaalisen kestävyyden huomioimme tarjoamalla työtä paikallisille ihmisille. Tällöin hyvinvointi lisääntyy ja myös veroeurot jäävät alueellemme. Hyödynnämme paikallisia tuotteita ja palveluita. Esimerkiksi sienet toimittaa paikallinen yksityinen henkilö.

 

Tarjoamme työtä paikallisille, hyödynnämme paikallisia tuotteita ja huolehdimme työntekijöistämme sekä palveluidemme saatavuudesta.


Huolehdimme työntekijöistämme ja yhteistyökumppaneistamme kohtelemalla heitä tasa- arvoisesti ja joustamalla kunkin yksilöllisen elämänvaiheen mukaan. Annamme uusille työntekijöille asiaankuuluvan perehdytyksen työnkuvaan, kierrätykseen ja ympäristöasioihin.

 

Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden kouluttautua. Järjestämme työntekijöillemme säännöllisesti tyky-toimintaa, ja heillä on käytettävissään työterveyden palvelut. Työntekijöiden palautekeskustelut järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

 

Opiskelijat pääsevät oppimaan työelämätaitoja yritykseemme.

 

Esteettömyys on huomioitu huolehtimalla Pehkubaariin menevän tien kunnossapidosta, jolloin bussi- ja taksiliikenne toimii. Näin oman auton käyttö vähenee vähentäen myös liikenteen päästöjä. Tien kunnossapidosta on etua myös tien varrella oleville maan- ja metsänomistajille.

 

Digitaalisessa saavutettavuudessa olemme huomioineet, että olemme saavutettavissa riippumatta asiakkaan toimintarajoitteista tai ominaisuuksista. Tuotteemme ja palvelumme ovat varattavissa sekä puhelimitse että sähköpostitse. Ajantasaiset yhteystietomme ovat löydettävissä omilta ja tahko.com nettisivuilta sekä Facebook ja Instagram -tileiltämme. Haluamme tarjota luontoelämyksiä kaikille, joten näköalatorni on avoinna maisemien ihailua varten myös silloin kuin Pehkubaari on suljettuna.


Otamme huomioon alueen muut toimijat ja paikalliset asukkaat osallistumalla alueen kehittämiseen yhdessä ja tiedottamalla järjestämistämme tapahtumista. Yhteistyökumppaneinamme toimivat samaa arvomaailmaa noudattavat tahot.

Yrityksemme sponsoroi urheilijoita sekä lahjoittaa joulukorttirahat hyväntekeväisyyteen.

Toteutamme omavalvontaa säädösten mukaisesti, ja kaikilla elintarvikkeita käsittelevillä työntekijöillämme on hygieniapassi. Kaikki alkoholia tarjoilevat työntekijät ovat tietoisia alkoholilainsäädännöstä ja heillä on alkoholipassi.

 

Meillä on työturvallisuus- ja pelastussuunnitelmat, ja noudatamme elintarvike- ja alkoholilainsäädännön mukaisia ohjeita.


Elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat elintarvikealan yrityksien toimintaa. Oiva-raportti on tarkastuksista saatava, julkistettava asiakirja. Se kertoo kuluttajalle tarkastuksen aikana tehdyistä havainnoista kuten yrityksen hygieenisestä tasosta ja tuotteiden turvallisuudesta. Löydät Pehkubaarin Oiva-raportin tästä. Hymynaamaa klikkaamalla pääset lukemaan raportin.


Meillä on ajantasaiset työturvallisuus- ja pelastussuunnitelmat, ja henkilöstöä on perehdytetty niiden mukaisesti.

 

Päivitämme ensiapuosaamisemme osallistumalla ensiapukurssille vuonna 2022.

Ohjeistamme asiakkaitamme kartan, opasteiden sekä neuvonnan avulla liikkumaan turvallisesti alueella, esimerkiksi laskettelurinteissä. Ohjeistamme suksien käyttöön rinteissä kävelyn sijaan.

 

Toimintavarmuus poikkeusolosuhteissa on varmistettu esimerkiksi ottamalla ruokalistalle annoksia, jotka pystytään valmistamaan ilman sähköä.

Seuraamme jatkuvasti toimintamme laadun tavoitteiden toteutumista. Käsittelemme asiakaspalautteet ja otamme ne huomioon toimintamme kehittämisessä.

Tunnemme alueen historian, kulttuuri- ja ruokaperinteet, joita hyödynnämme myös palveluissamme ja ruokatarjonnassamme.

 

Ruokalistaltamme löytyy mm. paikallisia juureksia, sieniä, viljoja, marjoja ja kalaa sekä perinteisiä jälkiruokia, jotka ovat kuuluneet savolaiseen ruokavalioon jo satojen vuosien ajan. Tuemme toiminnallamme paikallisten ruokaperinteiden säilymistä.

 

Kauniista kulttuurimaisemastamme pääsevät nauttimaan niin paikalliset asukkaat, asiakkaamme, työntekijämme kuin alueella retkeilevätkin.

Hankinnoissa käytämme elinkaariajattelua. Suosimme tavaroiden ja materiaalien uusiokäyttöä, ja uutena hankitaan vain välttämätön. Käytämme aikaa kestäviä ja ekologisia materiaaleja kuten puuta. Tarjoiluastioina käytämme mm. puulankkuja ja -lautoja sekä biohajoavia kertakäyttö astioita.

 

Hankinnoissamme käytämme mahdollisuuksien mukaan paikallisia, lähellä valmistettuja tuotteita. Ravintolassamme on tarjolla myös kasvissyöjille sopivia ruokavaihtoehtoja.

 

Kannustamme asiakkaitamme ja alueella vierailevia liikkumaan kävellen, pyöräillen tai käyttämään rinteen laelle kulkevaa bussi- tai taksikyytiä.

 

Seuraamme hävikin määrää, ja pyrimme vähentämään sitä.

 

Nettisivuillamme viestimme asiakkaillemme toimipisteemme saavutettavuudesta julkisilla kulkuvälineillä, esteettömistä palveluista sekä kestävästä matkailusta kertomalla omista kestävän matkailun mukaisista toimenpiteistämme.

 

Ekokompassi-sertifikaatti myönnettiin Pehkubaarille 6. heinäkuuta 2021. Ekokompassi on yrityksille soveltuva ympäristöjärjestelmä, joka on kehitetty helpottamaan yritysten ympäristöasioiden hallintaa, ympäristövaikutusten arviointia sekä ympäristöjohtamista. Tieto sertifikaatin myöntämisestä löytyy myös verkkosivujemme etusivulta.

 

Olemme uusiutumiskykyinen yritys ja reagoimme nopeasti kysynnän vaihteluihin kehittämällä ja uudistamalla palveluitamme, tuotteitamme ja toimintaamme. Näin toimimalla yrityksemme säilyy myös tulevaisuudessa taloudellisesti kestävänä ja työllistävänä yrityksenä.

 

Meillä kestävän matkailun mukaisten toimenpiteiden omaksumista ja toteutumista koordinoi vastuuhenkilö, joka saa asiaan tarpeen mukaan koulutusta. Meillä on kirjallinen kestävän kehityksen mukainen kehittämissuunnitelma.

Scroll to Top